Summit Power

EMO Network isolatoren

Network isolatoren

In medisch geclassificeerde ruimten in ziekenhuizen, privé-klinieken, medische en tandheelkundige praktijken, gezondheidscentra en bedrijfsgeneeskundige ruimtes mag alleen apparatuur gebruikt worden die conform de IEC60601 zijn toegelaten.


Dit houdt in dat alle verbindingen naar energievoorzieningen, naar o.a. datanetten en andere niet medische gebruikte apparatuur, galvanisch van elkaar gescheiden of op speciale wijze geaard moeten zijn. Hierbij zijn niet alleen de fabrikanten van, maar ook de gebruikers van, betreffende apparatuur of combinaties ervan in de medisch gebruikte ruimten verantwoordelijk voor de elektrische veiligheid conform IEC60601-1 derde editie. Met behulp van ethernet isolatoren en een scheidingstransformator kunnen de toegestane grenswaarden worden bewerkstelligd.


Voor deze z.g. ethernet isolatoren geldt dat conform de IEC60601-1 de isolatiespanning minstens 1,5kV moet zijn. De isolatie- of doorslagspanning van EMO netwerkisolatoren bedraagt 8,5kV (DC voor de EN60) – verhoogde veiligheid (2MOPP). Overdrachtssnelheid bedraagt Gigabit-Ethernet met 1000Mbit/s conform IEEE802.Cl.40 (1000-BaseT).

Demping en kabellengte

Ethernet isolatoren

  • 10Mbit/s – 0-30MHz – 1dB
  • 100Mbit/s – 0-31,25MHz –1dB
  • 1000Mbit/s – 0-62,5MHz – <2dB
  • Bij deze gegevens enkele twisted pair kabels met lengtes tot 100 meter.

Aansluiting

  • 2 x RJ45 – 8-polig
  • Inbouw ten behoeve van kabelgoot
  • "Brutech" uitvoering in monnikenkap voorgemonteerd

Goedkeuring: TNO Certification CERTI 08.21289 voor EN30 module.