Summit Power

Medisch Elektrische Scheiding

BeschermingstransformatorBeschermingstransformator

Het hoogste veiligheidsniveau geldt voor groep 2-ruimten (710.2.7) waar contact bestaat tot in of bij het hart. Tijdens behandelingen in deze ruimtes zijn patiënten meestal nauw met elektromedische apparatuur verbonden. In dat geval kunnen kleine fout-, vereffening- of kleine lekstromen al fibrillatie veroorzaken waarbij hartspiergedeelten snel en onregelmatig samentrekken. Deze toestand kan binnen drie minuten fataal zijn.

Vanuit de norm NEN1010:2015, wordt voorgeschreven dat er speciale eisen gelden voor elektrische installaties in medisch gebruikte ruimten ten einde de veiligheid van patiënten en medisch personeel te waarborgen. Deze eisen hebben betrekking op ziekenhuizen, privé-klinieken, medische en tandheelkundige praktijken, gezondheidscentra en bedrijfsgeneeskundige ruimten.

Een van die speciale eisen is het toepassen van een beschermingstrafo. Deze transformator dient om de continuïteit te waarborgen en een zéér lage lekstroom te creëren (intracardiaal). Op een MES-keten (Medisch Elektrische Scheiding) van maximaal 3300VA mogen maximaal 8 wandcontactdozen verdeeld over minmaal twee eindgroepen worden aangesloten.  Verplaatsbaar elektrisch materieel met een aangesloten vermogen van meer dan 1600VA, dient door middel van een wandcontactdoos van afwijkend model te zijn aangesloten op een MES-keten. Deze dient gevoed te worden door beschermingstransformatoren met een toegekend vermogen van ten hoogste 10kVA.

De continuïteit wordt gewaarborgd doordat de transformator volledig in overeenstemming is met de internationale transformatornorm NEN-EN-IEC61558-2-15 én het gestelde in de NEN1010:2015. Hierin wordt de eis gesteld dat de transformator wordt beveiligd aan de primaire zijde met een installatieautomaat met C-karakteristiek. Deze installatieautomaat mag de transformator niet zo beïnvloeden dat er niet meer wordt voldaan aan de transformatornorm. De inschakelstroom van de transformator,

Als laatste dienen de transformatoren en de transformatorschakeling bewaakt te worden op temperatuurverhoging en of overbelasting en impedantiebewaking.
De beschermingstransformatoren zijn voor de temperatuurbewaking uitgevoerd met een thermocontact, op klantenwens ‘normaly open’ of als standaard ‘normaly closed’.
De impedantie van de transformatorschakeling, de totale secundaire zijde (inclusief bekabeling) tot en met de wandcontactdoos, wordt bewaakt door de IZ427 van Bender Benelux B.V.. Deze systematiek is uitermate betrouwbaar en reeds lange tijd een beproefde en bewezen techniek.

Op een daarvoor geschikte plaats wordt een alarmpaneel geplaatst MK2430, die de eventueel optredende alarmen visueel en akoestisch meld. Het medische en of verplegende personeel kan dus voordurend de status van de MES-keten observeren. Doormeldingen naar het gebouwbeheersysteem kan op eenvoudige wijze worden gerealiseerd.