Summit Power

Transformatorkast

Transformatorkast voor een veilige energievoorziening

Met onze landelijke partners, ontwerpen en bouwen we de transformatorpanelen en of –kasten. Dit alles in nauwe samenspraak met alle bij het project betrokken partijen. De panelen of kasten zijn zeer compact en overzichtelijk opgebouwd. Dit kan een aanzienlijke ruimtebesparing opleveren en eventuele uitbreidingen zijn dan eenvoudig te realiseren.

In de werkplaats zijn de panelen of kasten volledig afgemonteerd, bedraad en elektrisch en functioneel getest. Ervaren monteurs kunnen dan op een snelle en adequate wijze zorg dragen voor de plaatsing en ingebruikstelling van de kasten op ziekenhuislocatie.

De panelen kunnen compleet worden uitgevoerd met ventilatiesysteem, reservegroepen, aardlekschakelaars, overspanningbeveiliging en melddisplay op de kast of als signalering op de zusterpost. Een eventueel bij te plaatsten no-break unit (UPS) kan worden meegenomen in de levering en aansluiting op locatie.
Behalve de panelen of kasten kunnen ook open frame constructies worden geleverd.

In een vroeg stadium in de (voorlopig) ontwerpfase is dus er al contact met de constructeur en of adviseur. Dit om aan de hand van de gebruikerswensen en bouwkundige mogelijkheden te bepalen op welke wijze de kast, paneel of frame in gepast kan worden. Deze bepaald uiteindelijk de kastindeling en opbouw van de componenten en aansluitmogelijkheden in de kast en op locatie.

Op de foto is één van de transformatorpanelen te zien in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein.
Dit topklinische opleidingsziekenhuis is het eerste ziekenhuis met een TNO-keur voor medische ruimtes. Deze keuringssticker biedt patiënten en medisch personeel de garantie dat de medische ruimtes aan alle daarvoor geldende elektrische normen voldoet.